ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАТ МАГИСТРАТУРА ВЪВ ВУСИ ВСЕ ОЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ

Nov 9, 2020

Възпитаниците на вуза продължават образованието си с намалена семестриална такса

Кампанията за записване на студенти за образователно-квалификационна степен „магистър“ във Висшето училище по сигурност и икономика е в разгара си. Вузът предлага над 20 специалности в трите професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, а интересът от страна на желаещите да продължат образованието си в един от Топ 6 на университетите по сигурност в страната е огромен. Част от магистърските програми са уникални за Пловдив и региона и могат да бъдат изучавани единствено във ВУСИ.

Във връзка с разширяването на приложението на социалната програма на ВУСИ ръководството на вуза все решение да намали таксата за магистри, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ във ВУСИ през 2020 г., от 1000 на 800 лв. за целия курс на обучението.

Като се има предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавируса, лекциите и изпитите ще се провеждат в електронна среда, изцяло онлайн до нормализиране на ситуацията.

Кандидатстването е бързо и лесно изцяло онлайн, а приемът става по документи. Право на обучение в магистърските програми имат кандидати с минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висше образование. Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Студентите в магистърските програми на ВУСИ получават възможността да се обучават в университет на изключително високо европейско ниво, където академичният състав е изцяло от професионалисти в своите области. Доказателство за качеството на образованието са данните от рейтинговата система, според които възпитаниците на ВУСИ са с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона.

Не се колебайте и изберете ВУСИ!

Кандидатствай тук!