Петима студенти от казахстанския Astana IT University (AITU) в град Нур Султан участват в международна академична мобилност във Висшето училище по сигурност и икономика. Младите казахстанци от партньорския на ВУСИ вуз са третокурсници в професионалното направление „Киберсигурност“ и ИТ мениджмънт.

Те се срещнаха с ръководството на висшето училище и изразиха удовлетворението си, че ще се обучават тук за един семестър. Също така споделиха, че благодарение на добрата работа на Еразъм офиса на ВУСИ са предпочели пловдивския вуз измежду много други европейски университети, с които също си партнират.

Мобилността на студентите е структурирана в два етапа – с присъствено обучение във ВУСИ и онлайн компонент. Те са впечатлени от образователния процес и атмосферата на присъствените лекции във висшето училище, както и са очаровани от забележителностите на старинен Пловдив и от богатата история и култура на Града под тепетата.

Съгласно меморандума за сътрудничество между ВУСИ и AITU, сключен през месец май тази година, академичният обмен на студенти е от изключително значение. С цел насърчаване на сътрудничеството в образователната, културната, икономическата и социалната сфера се акцентира и на организирането на съвместни проекти, конференции, кръгли маси, симпозиуми или работни групи за научно и професионално развитие.