КИА – домакин на научна конференция

May 29, 2014

Основните тенденции в развитието на човешките ресурси дебатираха в Колежа 

    Колежът по икономика и администрация – Пловдив беше домакин на научна конференция на тема „Основни тенденции в развитието на човешките ресурси”. Събитието е част от проект „Актуализиране на учебните програми в съответствие с пазара на труда в КИА – Пловдив”, който е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С изпълнението му Колежът предлага нови и актуализирани учебни програми във всички специалности, по които обучава студенти.

Целта на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите и подобряване на образованието, в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Основният доклад на научната конференция беше на проф. Димитър Димитров, а съдоклад представи доц. д-р Йордан Близнаков. Участниците във форума се обединиха около идеята, че обучението, като основна част от развитието на човешките ресурси, трябва да бъде гъвкава система, отворена към развитието на икономиката и адаптивна към пазара на труда в Европейския съюз. Трябва да се отчита експертното мнение на бизнеса и да се търси взаимна обвързаност между образованието, науката и приоритетите в икономическото развитие на региона и страната. Лекторите трябва да залагат на доказали ефективността си методи на преподаване, а електронните и мултимедийни средства трябва да бъдат достъпни за всички, които искат да инвестират в собственото си развитие. Целта е преподаваният материал да бъде все по-близък, интересен и лесен за разбиране, което ще стимулира ученето през целия живот.

В края на научната конференция, която се проведе в супер модерната база на КИА, участниците се обединиха около мнението, че Колежът по икономика и администрация затвърждава позициите си на пазара сред водещите колежи в страната и чужбина, като представя качествено образование, съответстващо с изискванията на пазара на труда за развитието на човешките ресурси.