КИА домакин на работна среща за развитието на Пловдивския регион

Mar 7, 2014

Регионалният академичен център в Пловдив отбеляза 145-годишнината на БАН с научни презентации в Колежа по икономика и администрация.

„Иновациите – предпоставка за ускорено развитие на икономиката в Пловдивския регион“ беше темата на работната среща, с която Регионалният академичен център отбеляза 145-годишнината от създаването на Българска академия на науките. Форумът се проведе в Колежа по икономика и администрация и беше открит от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков изпрати поздравителен адрес, а на събитието присъстваха зам.-кметът на община Пловдив Стефан Стоянов, главният координатор на Националната академична мрежа към БАН чл. кор. Димитър Димитров, членовете на Регионалния академичен център Пловдив (34 организации), както и координаторите на останалите 12 регионални академични центрове в страната.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров поздрави ръководителите на регионалните академични центрове в страната като оцени високо работата им до момента. „Бъдещата задача на академичните центрове по региони трябва да бъде свързана с обсъждането на вижданията относно националните цели на България през следващите 25 – 30 години. Не трябва да допускаме страната ни да продължава да бъде единствената в Европейския съюз без такива национални цели“, допълни той. Трябва да се говори за духовността, културата, образованието, категоричен е акад. Воденичаров. Той постави въпроса и за националното производство. „Бедни сме, защото нищо не произвеждаме. Трябва да възвърнем стопанският живот в страната”, допълни председателят на БАН.

Президентът на КИА проф. дпн Георги Манолов акцентира върху доброто сътрудничество на Колежа с Българската академия на науките. Според него това е доказателство за високото ниво на преподаване, както и на целия учебен процес. Проф. Манолов анонсира и поредица от срещи с представители на бизнеса, които ще се състоят в Колежа по икономика и администрация. По този начин се дава възможност на бъдещите висшисти да се подготвят за професионалната си реализация.

„За Община Пловдив е много важен фактът, че усилията на научните центрове в Пловдив са обединени и насочени в една цел – създаването на специализиран технологичен парк, който ще допринесе за развитието на местната икономика”, заяви зам.-кметът на града Стефан Стоянов. Той похвали организаторите и домакините на събитието и декларира пълната подкрепа на общината в усилията им за ускорено развитие на стопанския живот в Пловдивския регион.

Акцент в работната среща беше създаването на технологичен парк „Иновации в хранителната промишленост” в Пловдив, към който да се създаде Център за иновации и технологичен трансфер на хранителни продукти, Технологичен център, Бизнес инкубатор, Иновационни пилотни предприятия, Център за акредитация на храните и сертифициране на услугите. Презентацията беше представена от проф. д-р Румен Каканаков, Координатор на РАЦ Пловдив, който подчерта необходимостта от бизнес обучения в региона и от създаването и развитието на иновативни малки и средни предприятия и инкубатори за иновации. Планирано е технологичният парк да се създаде по подобие на този в Триест, Италия, който за 10 години работа е успял да привлече 200 млн. евро инвестиции. Проектът е съобразен с нуждите на най-бързо развиващите се отрасли в Пловдивския регион – производството на храни, туризма, земеделието, търговията. Община Пловдив декларира готовност да осигури необходимите площи за изграждането на технологичния парк, а проектът, който стартира през есента на 2013 г., вече разполага с необходимия научен и изследователски потенциал, за да бъде реализиран.

Сред останалите теми, дискутирани по време на работната среща, бяха: състоянието на биологичното земеделие в България, проблемите на технологиите и иновациите у нас, приносът им за постигането на икономически растеж и др. По време на работната среща бяха приети двама нови члена на Регионалния академичен център – Пловдив.