КИА – ЛИДЕР В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Dec 16, 2013

На 11.12.2013 г. студенти от специалност „Икономика на туризма” посетиха Туристическата агенция „Астрал Холидейз”, гр. Пловдив и Туристическия информационен център, гр. Пловдив по програма на дисциплините „Маркетинг и реклама в туризма” и „Икономика на туризма”. Посещенията са част от дългогодишната традиция на колежа да се правят изнесени тематични лекции в известни български фирми.

Презентацията на Теодора Кънева, експерт в „Астрал Холидейз” – гр. Пловдив, представи туристическата агенция като засегна всички сфери от дейността на агенцията – туристическа и агентска дейност, формиране на туристически пакети, промоционални сезонни оферти и предложения и други.

В Туристическия информационен център, гр. Пловдив – Борислав Чернев, експерт в Общинско предприятие „Туризъм”, запозна студентите с инициативите на туристическия център за промотиране на гр. Пловдив пред български и чуждестранни туристи чрез различни тематични маршрути, рекламни материали, турове и други интересни мероприятия.

На проведените срещи се дадоха точни и конкретни отговори на всички въпроси поставени от студентите, които ще бъдат от изключителна важност за подготовката им по дисциплините „Маркетинг и реклама в туризма” и „Икономика на туризма”. Поставиха се и много въпроси за летните стажове в туристическата агенция „Астрал Холидейз”, както и студентските практики провеждани по проект „Студентски практики” на МОН, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Студентите получиха много и различни рекламни материали. И двете страни подкрепиха инициативата и се обединиха около идеята за бъдещо и ползотворно партньорство.