КИА – Пловдив вече е Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ)

May 21, 2015

С решение на Народното събрание от 21.05.2015 г. КИА – Пловдив вече е Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Депутатите взеха това решение единодушно, след като се запознаха с мотивите и становищата на 49 работодатели, синдикати и неправителствени организации. В тях се посочва категоричната необходимост от преобразуването на КИА във ВУСИ, тъй като опитът на Колежа в обучението на студенти дава отлични резултати. Доказателство са многото млади хора, които се реализират в системите на националната сигурност, икономиката и администрацията.

Комисията по образование в Народното събрание взе предвид и положителното становище на Националната агенция по оценяване и акредитация. Нейният акт е изцяло в синхрон със Стратегията за развитието на висшето образование в България, където е заложено премахване на образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър”.

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев също подкрепя преобразуването. „Нито намаляваме, нито увеличаваме висшите училища, те си остават 51”, категоричен беше проф. Танев.

Образователната политика бъдещото на ВУСИ е насочена към потребностите на сигурността и икономическото развитие в национален и регионален мащаб. Мисията на Висше училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри.