КИА ще си сътрудничи с „John Cabot University”

Jun 2, 2014

Проф. Манолов и г-н Павончело се споразумяха да подпишат договор за сътрудничество между КИА и „John Cabot University”, който да създаде възможност за обучение на студенти на английски език в Рим и на български в Пловдив. Предвиждат се и постоянни срещи между ръководствата на висшите училища, в които партньорите от акредитирания американски университет да се запознаят с възможностите, които предлага Колежа по икономика и администрация. „John Cabot University” е разположен в самия център на Рим и функционира от 1972 г., като водещите специалности са: маркетинг; икономика и финанси; бизнес администрация и др. Висшето училище се слави със своята уникална атмосфера, която способства междукултурното общуване на студенти от различни страни. След като се запозна с обстановката, президентът на КИА – проф. Георги Манолов, покани ръководството на „John Cabot University” да разгледа супер модерната база на Колежа в Пловдив.