КИА ще си сътрудничи с руския Институт по мениджмънт, икономика и иновации

Nov 24, 2014

Колежът по икономика и администрация е желан и търсен международен партньор в сферата на образованието и науката.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив сключи договор за сътрудничество с „Институт по мениджмънт, икономика и иновации” (ИМИИ) от град Москва, Русия. Подписите под споразумението, което е за срок от 3 години, сложиха президентът на КИА проф. дпн Георги Манолов и ректорът на ИМИИ проф. Анатолий Голобородов. Двете висши училища ще си сътрудничат в сферата на образованието и науката, като ще обменят информация, студенти, научни работници и академичен персонал. Колежът и Института по мениджмънт, икономика и иновации в Москва ще участват в научни конференции, семинари, образователни и културни програми. ИМИИ е автономна нетърговска организация за висше професионално образование, която има установени сериозни отношения и връзки с правителството на Руската федерация, администрацията на президента на Руската федерация, предприемачески и обществени организации. В Института се обучават студенти от всички региони на страната, което се явява доказателство за високото качество на образователните програми на ВУЗ-а. Завършващите студенти са конкурентноспособни на пазара на труда и имат възможност да получат допълнителна професионална подготовка в ИМИИ. В ежегодния национален бизнес-рейтинг Института по мениджмънт, икономика и иновации получи почетното звание „Лидер на Русия за 2013 г.” Устойчивото и динамично развитие на Колежа по икономика и администрация го прави желан международен партньор, доказателство за което е предложението за взаимоизгодно сътрудничество, което руския институт отправи към КИА. След подробно разглеждане на проекта, ръководството на Колежа прие идеята и така се стигна до подписване на договор за сътрудничество с руския Институт по мениджмънт, икономика и иновации. Предстои разработването на Работни групи за сътрудничество, в които да се посочат конкретните форми, научните теми, условията и квотите, а така също реда и условията за тяхната организация и финансиране.