КИА стана член на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Jan 29, 2015

Колежът по икономика и администрация е желан партньор при разработването на политики и утвърждаването на добрите практики за стимулиране на икономиката.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив стана член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Лично председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев информира президентът на КИА проф. дпн Георги Манолов, че Националния съвет на браншовата организация е взел единодушно решение Колежът да бъде приет за член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (вж. Протокол № 29 от 23.01.2015 г.). Препоръки за КИА дадоха „Корпорация за технологии и иновации” АД, както и Стара планина холд АД, които успешно си партнират с висшето училище. Пред членовете на Националния съвет на АИКБ пом.-ректорът на КИА гл.ас. Иван Петров представи най-динамично развиващият се колеж в страната. Той презентира актуалните специалности, по които се обучават студентите и наблегна на отличното взамодействие с бизнеса в региона. Колежът е в топ 3 по престиж сред работодателите в Пловдив и областта, показва Рейтинговата система на висшите училища в България за 2014 г. Пом.-ректорът на КИА представи и проектът за преобразуване на Колежа във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Мисията на ВУСИ е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри. От своя страна председателят на УС на АИКБ Васил Велев изрази увереност, че висшето училище ще се включи активно в дейността на Асоциацията за постигане на целите и приоритетите на браншовата организация. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на близо 340 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 92 общини в страната и участва в Икономическия и социален съвет на Република България, както и в Европейския икономически и социален съвет. В това отношение Колежът по икономика и администрация може да бъде полезен партньор при разработването на политики и привнасянето добри практики за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на икономиката като цяло. КИА и АИКБ вече имат успешно сътрудничество по проект за „Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация – Пловдив”. Партньорството допринася за по-добрата подготовка на студентите, обогатява знанията им и помага при реализацията им на пазара на труда. Ръководството на КИА изрази готовност за съдействие на АИКБ при организирането и провеждането на кръгли маси, дискусии, семинари и дебати по актуални теми. Супер модерната база на Колежа предоставя отлични условия за делови прояви, а експертният потенциал на доказалите се професионалисти в различни области на науката може да бъде неоценим помощник при формирането на предложения за по-добър социално-икономически климат в страната. КИА ще подпомага Асоциацията на индустриалния капитал в България при изграждането на устойчив модел за постигане на по-високи нива на заетост, интеграция и качество на околната среда, в съответствие с нормите на Европейския съюз.