КИА става първи Доброволчески център за Пловдивски регион по проекта на БТВ „Да изчистим България за един ден”

Feb 22, 2013

Студентите – доброволци на КИА ще получат Сертификати

Колежът по икономика и администрация – Пловдив и тази година ще подкрепи кампанията на bTV “Да изчистим България за един ден” като даде съгласието си да се създаде Информационен доброволчески кооординационен център в колежа, който да провежда и организира инициативата на регионално ниво. КИА е първото висше учебно заведение в Пловдивския регион, което ще се стане партньор по проекта на БТВ, и ще се включи в тази иновативна практика за цяла България. На 18 Февруари 2013 в. от 13 часа в 1 аудитория на КИА се състоя среща на студентите и ръководството на висшето училище с представители на медията. Тази година денят на „голямото чистене” е 20 април.

Инициативата “Да изчистим България за един ден”, подета от bTV през пролетта на 2011 г., е част от световното движение Let’s Do It World!, което стартира преди 4 години в Естония. Оттогава опитът “чистене на една държава за един ден” се предава от страна в страна. В най-мащабната доброволческа акция у нас миналата година се включиха над 300 хиляди души, бяха почистени над 530 незаконни сметища и събрани рекордните 26 хиляди тона отпадъци. Включиха се и 2410 компании, 1400 училища, над 500 неправителствени организации, 30 университета и др. Българските доброволци в кампанията „Да изчистим България за един ден!” бяха най-активни на Балканския полуостров. По думите на мениджъра на проекта през 2013 г. можем уверено да твърдим „Вижте какво можем да направим само за един ден”!

„Идеята на проекта е да се разчита на млади, интелигентни хора, които познават местната общност, Пловдивският регион, и биха искали да се реализират като специалисти и в живата среда – като управители на общини или експерти в съответните структури”, заявява г-жа Лазарова – мениджър на кампанията. „Проектът е резултат от обединяването на силите и желанието на всеки от нас да работим в една посока – да ни е „чисто”. В бъдеще, в резултат на професионалната Ви работа, на гражданската Ви позиция, ще имаме ефекта, който сме си поставили като цел”, продължава мениджъра на проекта. „Кампанията не е просто една българска инициатива, тя е резултат от един огромен международен проект, най-големият световен международен проект”/ 96 страни са се включили през 2012 г. /. Ние сме част от най-голямото парти в света, тъй като движещи хора на инициативата са младите хора и техните различни структури”, акцентира г-жа Лазарова.

Мениджърът на кампанията апелира към възможността за свободен избор, студентите сами да изберат ролята си в реализирането на инициативата. Важен елемент е всеки един от нас да може да направи нещо в полза на общата цел. Проектът е уникален по своята същност на управление. За разлика от стандартните проекти, в които основният ангажимент е на водещата организиция, тук всеки партньор е независим. 2410 компании партнират на инициативата в България, 28 са областните администрации, 264 са общините, около 7 са ведомствата. Всички те са обединени от една обща цел, всеки сам определя ресурсите и възможностите си, за да се реализира каузата. Като основни елементи за успеха на кампанията, г-жа Лазарова, изтъква мотивацията, ресурсното планиране, самоконтрола и иновацията. Като пример за иновация привежда създаването на карта за маркиране на мръсните зони в Естония от създателите на Скайп. По този начин се проучва замърсяването, а от друга страна се изостря общественото мнение по темата. Хората започват да забелязват отпадъците около тях. Водеща е толерантността в поведението към партньора.

Пред студентите бяха презентирани няколко „добри практики” на национално и международно ниво. Една от тях представи създаването информационна кампания на „Младежки център в Яркутск”, за това как екип от млади хора са мотивирали колегите си да се включат в кампанията.

Студентите на КИА, които ще се включат в организацията на кампанията по почистването на България преди акцията, ще получат Сертификати за доброволци.

В рамките на кампанията 20 – 22 Април 2013 г. всеки ще може да депонира отпадъците си безвъзмездно, без еко такси, на определените места.

От 1 Март ще стартират работни срещи на Националния доброволчески център по кампанията, в които ще участва и организационният екип по проекта на КИА.

Проф. д.п.н. Георги Маноловпрезидент на КИА обяви вътрешен конкурс за най-добър клип, който ще стимулира участието в инициативата като ръковоството ще финансира изработването му и ще награди трите най-добри проекта. Компетентно жури ще оценява номинираните клипове, а на студентите-организатори на инициативата ще бъде предоставена оборудвана зала за сбирки, дискусии и оперативна работа.

  Г-жа Лазарова – мениджър на кампанията от страна на БТВ предложи да участва при оценка на клиповета и най-добрите ще бъдат представени на сайта на кампанията. Екипът, изработил най-добрият клип, ще получи и допълнителни стимулиращи награди.