КИА ЗА ПЪЛНИЯ ОТЛИЧНИК НА КИА

Nov 4, 2013

350 абсолвенти от Колежа по икономика и администрация получиха дипломите си

Студентите от Юбилейния 10-ти Випуск 2013 г. на Колежа по икономика и администрация – Пловдив получиха на 4 Ноември т. г. своите дипломи на официална тържествена церемония в поливалентната зала на Дома на културата „Борис Христов”. Денят бе знаменателен с факта, че на днешната дата 4 ноември КИА – Пловдив отбелязва 10-та си годишнина. Залата бе препълнена с развълнувани абсолвенти техните близки, настоящи и бивши студенти, преподаватели и редица официални гости.

Сред официалните гости на тържеството бяха Зам.министърът на образованието и науката г-жа Атанаска Тенева, Председателя на комисията по вероизповеданията в Народното събрание – г-н Пламен Славов, Зам.-областният управител на Пловдивска област – г-н Юксел Руфат Расим, Кметът на район „Южен” – Пловдив – г-н Людмил Русинов, Ректорът на УХТ – Пловдив – проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков, Зам.-ректорът на УНСС – София – проф. д-р Валентин Гоев , Зам.-ректорът на АУ – Пловдив – проф. д-р Нели Бенчева и др. Приветствия към завършващите отправиха Зам.-министърът на МОН г-жа Атанаска Тенева. Зам.-министърът на връчи Почетен плакет на МОН за цялостен принос в образователната сфера на Президента на КИА – проф. д-р Георги Манолов. Г-жа Тенева приветства ръководството с юбилея от името на правителствто на РБългария и ръководството на МОН. Тя пожела успешна професионална реализация на абсолвентите и още дълги години ползотворна работа при задоволяване на обществената потребност от висококвалифицирани кадри в различни области на икономиката, бизнес администрацията и обществения ред. Зам.-министърът на МОН подчерта, че се поставят нови изисквания към качеството на обучението и професионалната реализация на студентите в България. Високият професионализъм на преподаването в колежа е гаранция за надеждни кадри, които ще допринесат за развитието на страната ни, особено в икономиката и производството. Отбеляза, че са необходими промени в управлението и че в днешно време трите ключови думи за успех са Образование, Наука и Иновации. Почетен плакет за цялостен принос в образованието в Пловдивския регион от Комисията по образование на Народното събрание бе връчен лично от Председателя й – г-жа Ваня Добрева на Президента на КИА – проф. д.п.н. Георги Манолов на тържествения юбилеен коктейл. Ректорът на ПУ „Пайсий Хилендарски” – проф. д-р Запрян Козлуджов също отправи приветствие от името на цялата академична общност на Пловдивския университет към ръководството на КИА по случай 10 годишния юбилей. Ректорът на ПУ отбеляза, че за 10 години Колежът оставя трайна следа в Пловдивското висше образование и че „прощъпулникът” е успешен, за което свидетелстват множеството абсолвенти. Проф. Козлуджов поздрави ръководството за успешната работа за укрепването на авторитета на КИА и усилията му да съхранява позицията на българското икономическо образование. Председателят на комисията по вероизповеданията в Народното събрание – г-н Пламен Славов също приветства академичното настоятелство на КИА и подчерта, че за 10 години Икономическият колеж е извоювал позицията на лидер в колежанското образование в Пловдив, и пожела много нови успехи, признание и професионална реализация на абсолвентите. Зам.-ректорът на УНССпроф. д-р Валентин Гоев подчерта успешното сътрудничество на КИА и УНСС и очерта възможностите за продължаващо обучение на абсолвентите в различни вузове в страната. Той заяви на абсолвентите да не спират до тук, а да продължават нагоре.

По случай 10 годишния  юбилей КИАПловдив получи над 40 Поздравителни адреси – от Премиера на РБългария – г-н Пламен Орешарски, от Председателя на Народното събрание на РБългария, от Вицепримиера на РБългария– г-жа Даниела Бобева, от Министерството на образованието и науката, от Областния управител на Пловдив и др.

В изнесения доклад за изминалия 10 годишен период Ректорът на КИА – чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров подчерта, че през 10-годишната му история висшето училище е приело над 6800 студенти, а към момента вече има дипломирани 3430 души, от които 11 % са отличниците и 30 % са студентите с много добър успех. Високите постижения, които постига КИА, са изцяло основани на модерната философия за развитие на частното висше образование в България, която се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии и с основание може да се твърди,  че Икономическият колеж е сред водещите образователни звена в страната.  Ректорът добави с особена гордост, че КИА е единственото висше училище от Пловдивския регион, спечелило три проекта в рамките на година и реализирало над 1 милион лева за 2012 г.

По време  на юбилейната промоция на випуск 2013 г., за първи път в 10 годишната история на КИА, бе присъдено високото звание „Доктор Хонорис Кауза” на Колежа по икономика и администрация на проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов – Председател на Настоятелството на КИА.

Общо 350 абсолвенти от специалностите „Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Маркетинг (Реклама и PR)”, „Икономика на туризма” и  „Мениджмънт на обществения ред” с нетърпение очакваха да получат Дипломата за завършено висше образование. 18 са отличниците на Випуска тази година, които получиха и множество награди. Ръководството на колежа изненада отличниците с невероятни подаръци, които бяха връчени лично от Зам.-министъра на МОН г-жа Тенева, а именно LED телевизор; Таблет; Цифров фотоапарат; Марков ръчен часовник и Мобилен телефон. Президентът на КИА обяви и специални индивидуални награди на преподавателите в колежа – проф. Ас. Конарев „За качествена работа в областта на научно-изследователската дейност”; проф. Ст. Стамов „За активна учебно-публикационна работа”; проф. Д. Костов „За системна извънаудиторна работа”; проф. Ст. Стефанов „За най-динамично развиваща се специалност” и др. Множество грамоти „За активна студентска дейност в КИА” получиха и членовете на Студентския съвет на колежа.

Пълният отличник на Випуск 2013 отправи приветствието си към ръководството на КИА и колегите си. „От първия до последния учебен час и изпит, водени от преподавателите ни, ние се трудихме съзнателно и упорито, като се опитвахме да отдадем максимални усилия за целенасочено запомняне и прилагане на преподавания материал в практиката” заяви в благодарственото си слово тя. „Като колежани в КИА разбрахме, че обучението, науката и практиката са неделимо единство от сложния процес на интелектуално развитие на всеки млад човек. За мотивацията ни основна роля имат ръководителите и преподавателите в колежа, които бяха и нашите интелектуални водачи. Благодарим Ви, че събудихте у нас интереса към различни области от икономиката като наука и така способствахте за развитието ни като успешни бъдещи икономисти”, заяви Първенецът на Випуск 2013.

Голямата изненада на тържествената церемония по повод на 10 годишния юбилей на колежа бе за най-добрия студент, за пълния отличник на КИА – Стефка Рашкова от специалност „Счетоводство и контрол”. Лично Президентът на КИА – проф. Манолов връчи ключовете на чисто нов автомобил „КИА РИО” на абсолвентката и й пожела безаварийно шофиране на пътя и в живота. Първенецът на Випуска благодари за наградата и пожела на преподавателите, студентите и служителите нови житейски и професионални постижения.

Огромна благодарност към ръководството на колежа и преподавателите изрази и Христина Ласкова, бивша студентка на КИА, която също обяви, че по идея на проф. Трендафилов, е взето решение за учредяване на Клуб на приятелите на КИА.

Повече снимки в фейсбук страницата на КИА