Колежът със свой щанд на Националната кандидатстудентска борса 2013

Feb 20, 2013

Колежът по икономика и администрация – Пловдив участва със свой щанд на тазгодишната Националната кандидатстудентска борса. Над 40 вуза, в това число и Икономическият колеж в Пловдив, ще вземат участие в 19-тото годишно изложение на висшите учебни заведения в България, което отвори врати днес в столицата. По традиция „Турнето” започва днес от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София в рамките на 20 -21 февруари и ще завърши на 20 март в Стара Загора.

Традиционно борсата ще гостува и в други градове в страната. Изложението ще се състои на 27 и 28 февруари в Пловдив в сградата на ТУ – филиал Пловдив. Щандът на Колежа ще продължи участието си както следва: на 18 март 2013 г. в Хасково, читалища „Заря” и на 19 и 20 март 2013 г. в Стара Загора, фоайето на хотел „Верея”.

Бъдещите студенти могат да посетят щанда на КИА, където ще намерят информационни материали за възможностите за обучение във висшето училище, да се запознаят с най-актуалните програми на колежа, както и да подадат документи за предварителни конкурсни изпити, за което се грижат студентите на Икономическия колеж – отличника на випуска Стефка Рашкова от специалност „Бизнес администрация, Илиана Рашкова – първокурсничка от същата специалност, както и Паулина Ангелова – представител на Софийския офис на КИА, намиращ се на ул. „Г. С. Раковски” № 108, офис 105.

В Колежа по икономика и администрация бъдещите висшисти се обучават по всички европейски стандарти в специалностите „Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, „Маркетинг”, „Бизнес информатика”, „Спортен мениджмънт”, „Мениджмънт на обществения ред” и “Мениджмънт на антитерористичната дейност”. От учебната 2013/ 2014 КИА стартира две нови и много перспективни специалности – „Управление на човешките ресурси” и „Реклама и PR”.

Приемът в Колежа става с оценка от матура или полагане на писмен конкурсен изпит (есе или тест). Висшето училище приема студенти и с оценка от издържани кандидатстудентски изпити в други вузове по езикова култура, български език и литература, математика, география, история и икономика. Обучението е изцяло съобразено със Закона за висшето образование и европейските образователни структури. Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна и са с продължителност 3 години (6 семестъра).

Повече информация относно приема можете да получите на тел. 032/ 260 974 или да кандидатствате онлайн като попълните формата от уеб страницата на колежа: www.cea.bg. Формата за обратна връзка /eл. поща/ е: ksk @ cea.bg.

кандидатстудентската борса в Пловдив