Преподаватели и студенти участваха в престижна международна конференция в Москва

Mar 24, 2021

Хабилитирани преподаватели, доктори и студенти от ВУСИ участваха с трудовете си в международна научна конференция на тема: „Светът около нас – човек – общество – природа“, организирана от Московския хуманитарен университет. Сред тях бяха зам.-ректорът на ВУСИ доц. д-р Людмила Дикова, както и преподавателите: доц. д-р Снежана Димитрова, проф. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Васил Георгиев, доц. д-р Теодор Дечев и доц. д-р Валентин Василев. Участие в конференцията взе и първият млад специалист, защитил докторската си степен във ВУСИ – д-р Любен Манолов. Председателят на Студентския съвет Стефка Бангова и секретарят Борис Зарков пък бяха представители на студентите в рамките на научната конференция.

Темите, които представителите на Висшето училище по сигурност и икономика защитиха, привлякоха интереса на всички участници в международната конференция и предизвикаха дискусии. В трудовете си преподавателите и студентите на ВУСИ засягат всеобхватни аспекти, касащи заобикалящия ни свят, по-специално през призмата на сигурността и икономиката. Част от научните изследвания засягат предизвикателствата пред информационната сигурност при дистанционното обучение; влиянието на качеството на образованието върху устойчивото развитие; обменът на опит с други държави в сферата на сигурността и др. Голяма част от темите са пряко свързани с последиците от COVID-19 и отражението му върху психическото здраве на хората, сигурността и устойчивото развитие.

„Участието в подобни международни форуми ни дава изключителната възможност да обменим опит с колеги от целия свят и да дискутираме върху наболели теми, касаещи не само научната общност, а и цялото човечество. Въпреки всички трудности и пречки от коронавируса, той ни позволи да бъдем заедно независимо от разстоянията и направи още по-лесна комуникацията ни с колеги от целия свят, макар и опосредствана“, коментира доц. д-р Людмила Дикова.