Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов взе участие в конференция на тема: „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“

Dec 6, 2021

„Съвременни информационни технологии – тенденции пред развитието и прилагането им за формиране на интелигентни градове с районно деление“ – под тази тема протече втората част на конференцията, организирана от Асоциацията на българските градове и региони, с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“, в която взе участие президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Той предложи на участниците в събитието да обединят усилията си да работят към разширяване на обхвата на подобен вид форуми, които да станат постоянно действащи и засягащи по-широк кръг хора. „Нека да направим среща между Асоциацията и ръководството на Съвета на ректорите, където да се обсъдят най-належащите проблеми, които пряко засягат образованието в контекста на дигитализацията, за да затвърдим сътрудничество си и да обединим усилията си в разрешаването на тези проблеми“, обърна се към присъстващите проф. Манолов.

Той определи срещата като изключително ползотворна и благодари за възможността да участва в качеството си на президент на Висшето училище по сигурност и икономика, като спомена и за възможността за сътрудничество с някои от множеството контрагенти на ВУСИ в частната сфера.