Преподаватели от ВУСИ участваха в конференция в Албания

Apr 11, 2022

Висшето училище по сигурност и икономика е съорганизатор на научния форум

Проф. д-р Валентин Василев и д-р Младен Младенов представиха научен труд в рамките на шестата международна научна конференция “The State, Society and Law: Challenges of Today and Prospects for Tomorrow” организирана от университета „Аleksandër Мoisiu“ в Албания и Факултета по политически науки и право. Висшето училище по сигурност и икономика беше сред съорганизаторите на научния форум.

В началото на конференцията беше поднесен поздравителен адрес от името на проф. д.п.н. Георги Манолов, президент на висшето училище. В събитието участваха преподаватели и студенти от учебни заведения от Италия, Албания, Македония, Косово и други.

Докладът на проф. Василев и д-р Младенов беше на тема: „Learned the Hard Way by Covid-19 – For Human Resource, Management, Legal Framework and Leadership for Changes“ и се посрещна с нескрит интерес от участниците в конференцията.

През март ВУСИ и университетът „Aleksandër Moisiu“ подписаха меморандум за сътрудничество, резултатите от който вече са на лице. Основна роля в тези съвместни инициативи има д-р Гентиан Кочи, преподавател по компютърни престъпления.