Председателят на Студентския съвет Маргарита Моллова и главният секретар Арсени Коларов представиха Висшето училище по сигурност и икономика в Първата международна научноприложна конференция на знаещите „Бъдещето на талантите”. Форумът бе организиран от Техническия университет – София, Филиал Пловдив, и Фондация “Клуб Квант” и се проведе на 20 и 21 април.

Студентите на ВУСИ участваха с презентация на тема „Развитие и мотивация на младите хора в онлайн пространството”. Те представиха и анализираха предизвикателствата в социалните мрежи, развитието на комуникационните познания и меките умения.

Представителите на студентската общност на висшето училище изразиха удовлетворението си от активното участие на младите хора и от интересните дискусии, състояли се по време на събитието.