Висшето училище по сигурност и икономика  организира двудневна юбилейна международна научна конференция по повод на 20 години от създаването си на тема „Рискове пред етнорелигиозния мир в контекста на националната и международната сигурност (в Югоизточна и Централна Европа)“. Тя ще започне на 3 ноември от 10 часа и ще се проведе в сградата на вуза.

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов ще открие научния форум и ще приветства участниците, сред които са и представители на съорганизаторите на събитието – университети от Полша, Латвия, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Албания, Грузия, Узбекистан, Турция, Индия, Етиопия и България.

На конференцията присъствено и онлайн ще бъдат представени над 50 доклада, които анализират рисковете пред етнорелигиозния мир в контекста на националната и международната сигурност. Те са обособени в четири панела: „Националната сигурност и етнорелигиозният мир – дилеми, предизвикателства и перспективи“, „Рисковете пред етнорелигиозния мир и националната политика – аспекти на сигурността“, „Държавната политика, етническите отношения, националната и международната сигурност“ и „Етнорелигиозният мир, националната сигурност и социалните науки“.

Основният доклад ще изнесе проф. д.и.н. Трендафил Митев от УНСС, който е на тема „Триадата политика – демография – национална сигурност в съдбата на българите“. Сред акцентите ще бъдат също нормативната уредба на правото на религия в България, политическите привилегии и отражението им върху националната сигурност и етническия мир у нас, ескалацията на етнорелигиозното насилие в Западна и Централна Африка като заплаха за сигурността на страните от Европейския съюз и други.

Традиционно на участниците в конференцията ще бъдат връчени сертификати, а докладите ще бъдат публикувани в сборник на ВУСИ.