Зам.-кметът „Спорт, младежки дейности и социална политика” на община Пловдив Георги Титюков презентира 15-ото издание на конкурса „Най-добър млад предприемач на гр.Пловдив“ пред студентите на ВУСИ. В надпреварата могат да участват български граждани на възраст от 18 до 35 години и да са с постоянен или настоящ адрес на територията на гр. Пловдив.

В изискванията се включва подготовката на бизнес план до 25 страници. Той се оценява  от комисия, съставена от външни експерти, академични преподаватели, представители на студентските съвети, журналисти и представители на общинската администрация. Те оценяват работите на участниците в два етапа и определят четирите най-добри бизнес плана по различни критерии за оценка. В бизнес плана трябва да има реализъм на изпълнение. Няма условие участникът да има регистрирана фирма, той може да се представи като физическо лице.

Община Пловдив осигурява паричните награди. Първата е 10 хиляди лева, втората – 6 хиляди и има две трети по три хиляди лева. При решение да участват група лица заедно, трябва да се знае, че наградата се изплаща срещу лична карта.

ВУСИ участва от самото начало в престижното събитие, като дава награда за най-млад участник в конкурса и се включва чрез председателя на Студентския си съвет в комисията по оценяване. По думите на зам.-кметът Титюков имало е доста интересни и екзотични участници. Техният брой се е движел в годините между 25 и 43.

Крайният срок за кандидатстване в 15-ото поредно издание е до 28 април. Документите се подават в деловодството на община Пловдив на пл.„Стефан Стамболов“ № 1.