Висшето училище по сигурност и икономика се включва чрез председателя на студентската си общност в журито на 15-ото издание на конкурса за най-добър предприемач на гр. Пловдив.  Илиян Илиев ще вземе участие в утрешното заседание на комисията, съставена от външни експерти, академични преподаватели, представители на студентските съвети, журналисти и представители на общинската администрация. Тя ще разглежда постъпилите проектни предложения.

Припомняме, че зам.-кметът „Спорт, младежки дейности и социална политика” на община Пловдив Георги Титюков презентира тазгодишното издание на конкурса пред студентите на ВУСИ през месец април. Тогава той информира, че в надпреварата могат да участват български граждани на възраст от 18 до 35 години и да са с постоянен или настоящ адрес на територията на гр. Пловдив. В изискванията се включваше подготовката на бизнес план до 25 страници.

Комисията ще оценява работите на участниците в два етапа и ще определи четирите най-добри бизнес плана по различни критерии за оценка. В него трябва да има реализъм на изпълнение. Няма условие участникът да има регистрирана фирма, той може да се представи като физическо лице.

Община Пловдив осигурява паричните награди. Първата е 10 хиляди лева, втората – 6 хиляди и има две трети по три хиляди лева. При решение да участват група лица заедно, трябва да се знае, че наградата се изплаща срещу лична карта.

ВУСИ участва от самото начало в престижното събитие, като дава награда за най-млад участник в конкурса и се включва чрез председателя на Студентския си съвет в комисията по оценяване.