Висшето училище по сигурност и икономика отличи с парична награда от 500 лева абитуриента от ЕГ „Иван Вазов“ Георги Дойчев като най-млад участник в конкурса „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив“. Зрелостникът получи и една от двете трети награди на конкурса за проекта си „Осмото тепе“, разработен заедно с неговата съученичка Савина Димитрова.

Георги Дойчев гостува във ВУСИ и отговори на няколко въпроса за сайта и вестника на вуза.

 • Г-н Дойчев, как възникна идеята за проекта „Осмото тепе“?
 • Пловдив е най-старият жив град в Европа. Коментирайки този факт, с моята приятелка решихме, че това е нещо, което трябва да се използва, за да се привличат туристи. Трябва активно да се популяризира туризмът като цяло в България и да има повишаване на приходите от него. Считаме, че инициативата ни би била полезна в тази посока. Така възникна идеята за продажбата на сертификати при посещението на туристи в Пловдив като постижение, че са били в този древен град. Започнахме работа по дизайна на сертификата. Разговаряхме с адвокати как може да се случи тази продажба. След време разбрахме за този конкурс и решихме да участваме, защото парите биха ни помогнали да реализираме идеята си – да наемем офис, стартов капитал за напечатването на сертификати и т.н.
 • Проучвахте ли някъде в чужбина дали има подобна практика?
 • Оказа се, че никъде в чужбина няма. В гръцкия град Аргос има подобни намерения, а в Португалия се дава сертификат на туристите, че са посетили най-западната точка на Европа.
 • Какви ще са изискванията към туристите, за да могат да получат такъв сертификат?
 • Да дойдат на място. Ще могат да вземат сертификата лично само от наш магазин, който ще е на центъра на Пловдив. Няма да могат да си го поръчат по интернет от всеки край на света. По този начин те вече са посетили града и са разгледали неговите забележителности.
 • Каква ще бъде следващата стъпка в реализацията на проекта, вече имате своето финансиране?
 • Ще се опитаме да се договорим с някоя печатница за отпечатването на сертификатите и ще започнем работа с големи хотели, за да ги дистрибутираме чрез тях. Към момента нямаме средства да отворим наш магазин, което се надяваме да направим след време.
 • Вие получихте наградата на ВУСИ за най-млад участник в този конкурс. Как гледате на подкрепата на висше училище в тази насока?
 • Мисля, че това е една добра инициатива. Това не само популяризира Висшето училище по сигурност и икономика, но е и допълнителен стимул за учениците. В конкурса участват много млади хора като мен. Дванадесетокласници, които не са решили къде да продължат образованието си и могат да се заинтригуват, да проверят и да кандидатстват във ВУСИ.
 • Вече мислили сте за какво ще използвате парите от тази премия на висшето училище?
 • Ще ги използваме за реализацията на проекта.
 • Според Вас дали младите хора стават все по-амбициозни да реализират идеите си?
 • Надявам се да участват все повече млади хора в подобни конкурси. Това има значение и смисъл. Дори и да не бяхме спечелили третата награда на конкурса, тези 500 лева от ВУСИ биха били някакъв старт на нашата идея. Щяхме да имаме средства да започнем и дори една крачка да направим – пак е достатъчно.