Министерството на външните работи провежда конкурс за слоган (мото) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 година на 20-ата годишнина от членството на България с НАТО.

В конкурса може да вземе участие всеки студент, който се обучава в цивилна или военна специалност във висше учебно заведение в България.

Всеки участник може да представи до три предложения за слоган на български и в подходящ превод на английски език. Предложенията трябва да са придружени с кратко описание и обосновка.

Крайният срок за подаване на предложенията е 17 часа на 23 февруари 2024 година.

Подборна информация за конкурса е публикувана на страницата на Министерството на външните работи – https://www.mfa.bg/bg/news/40000