Конкурси

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Павел Валавендер в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. „Икономика“

Автореферат – д-р Павел Валавендер

Рецензии
проф. д.н. Игор Бритченко БГ/EN
проф. д-р Валентина Алексиева БГ/ЕN
проф. д-р Цветка Стоенчева БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Нели Бенчева БГ/EN
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Тони Михова БГ/EN
проф. д-р Иванка Костова БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Марлена Страдомска в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

Автореферат – д-р Марлена Страдомска

Рецензии
проф. д.н. Севдалина Димитрова БГ/EN
проф. д-р Евгени Манев БГ/ЕN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/EN
проф. д-р Георги Камарашев БГ/EN
доц. д-р Руси Янев БГ/EN

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Бойко Митков Петев. Рецензии и становища относно конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ (Финансова сигурност), ДВ бр. № 5/16.01.2024 г в състав:

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Бойко Петев БГ/EN

Рецензии
проф. д-р Томо Борисов БГ/EN
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/EN
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN

Становища
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д.н. Севдалина Димитрова БГ/EN
проф. д-р Валентина Алексиева БГ/EN
доц. д-р Руси Янев БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Роберт Красовски в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“

Автореферат – д-р Роберт Красовски

Рецензии
проф. д-р Нели Бенчева БГ/EN
проф. д-р Атанас Льондев БГ/ЕN
проф. д-р Тони Михова БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Валентин Василев БГ/EN
проф. д-р Валентина Алексиева БГ/EN
доц. д-р Николай Катранджиев БГ/EN
доц. д-р Теодора Стоева БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Олена Пименова в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. „Икономика“

Автореферат – д-р Олена Пименова

Рецензии
проф. д.н. Димитър Костов БГ/EN
проф. д.н. Игор Бритченко БГ/ЕN
проф. д.н. Юлия Дойчинова БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Нели Бенчева БГ/EN
проф. д.н. Иван Кънчев БГ/EN
проф. д-р Валентина Алексиева БГ/EN
доц. д-р Божидар Иванов БГ/EN

Рецензии и становища за присъждане на ОНС „доктор“ на Марцелина Слаба-Вионцек докторант в ПН.3.8. „Икономика“, ДП „Икономика, финанси и организация на труда“

Автореферат – Марцелина Слаба-Вионцек

Рецензии
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Иванка Костова БГ/EN

Становища
проф. д-р Валентина Алексиева БГ/EN
проф. д-р Тони Михова БГ/EN
доц. д-р Валери Велковски БГ/EN

Рецензии и становища относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Здравен мениджмънт и управление на клиничната дейност в областта на естетичната гинекология), ДВ бр. № 103/12.12.2023 г в състав:

Резюмета на научните трудове на д-р Борислав Иванов

Рецензии
проф. д-р Петър Петров БГ/EN
доц. д.н. Вихрен Пеев БГ/EN

Становища
проф. д-р Нели Бенчева БГ/EN
проф. д-р Валентин Василев БГ/EN
проф. д.м. Екатерина Учикова БГ/EN
доц. д-р Милена Сандева БГ/EN
доц. д-р Маджид Кадим БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Томаш Чапран в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“

Автореферат – д-р Томаш Чапран – БГ/EN

Рецензии
проф. д-р Нели Бенчева БГ/EN
проф. д-р Валентина Алексиева БГ/ЕN
проф. д-р Тони Михова БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Валентин Василев БГ/EN
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
доц. д-р Николай Катранджиев БГ/EN
доц. д-р Теодора Стоева БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Октавия Юргилевич в област на висшето образование 9. „ Сигурност и отбрана“ , професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Автореферат – д-р Октавия Юргилевич

Рецензии
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/ЕN
проф. д-р Евгени Манев БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Томо Борисов БГ/EN
проф. д.н. Севдалина Димитрова БГ/EN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/EN
доц. д-р Пламен Богданов БГ/EN

Рецензии и становища за присъждане на ОНС „доктор“ на Емил Стоилков докторант в ПН.9.1. „Национална сигурност“, ДП „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“

Автореферат – Емил Стоилков

Рецензии
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/EN
Доц. д-р Руси Янев БГ/EN

Становища
проф. д-р Томо Борисов БГ/EN
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN
проф. д-р Стефан Мичев БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Ева Ясук в област на висшето образование 9. „ Сигурност и отбрана“ , професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Автореферат – д-р Ева Ясук

Рецензии
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/ЕN
проф. д-р Евгени Манев БГ/ЕN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Томо Борисов БГ/EN
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
проф. д.н. Севдалина Димитрова БГ/EN
доц. д-р Пламен Богданов БГ/EN

Резюмета на научните трудове на д-р Емилия Касова. Рецензии и становища относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Икономика на здравеопазването), ДВ бр. № 83/03.10.2023 г в състав:
Резюмета на научните трудове на д-р Емилия Касова

Резюмета на научни трудове БГ/EN

Рецензии
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Валентина Алексиева-Николова БГ/EN
проф. д-р Цветка Стоенчева БГ/EN

Становища
проф. д-р Тони Михова БГ/EN
проф д-р Иванка Костова БГ/EN
доц. д-р Веселин Лулански БГ/EN
доц. д-р Валери Велковски БГ/EN

Резюмета на научните трудове на проф. д-р Петър Петров. Рецензии и становища относно конкурс за заемане на академична длъжност  „професор“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Икономика на здравеопазването и болничното финансиране), ДВ бр. № 86/13.10.2023 г в състав:
Резюмета на научните трудове на проф. д-р Петър Петров.

Резюмета на научни трудове БГ/EN

Рецензии
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Валентина Алексиева-Николова БГ/EN
проф. д-р Цветка Стоенчева БГ/EN

Становища
проф. д-р Тони Михова БГ/EN
проф д-р Иванка Костова БГ/EN
доц. д-р Веселин Лулански БГ/EN
доц. д-р Валери Велковски БГ/EN

Рецензии и становища за присъждане на ОНС „доктор“ на Татяна Иванова Евтимова докторант в ПН.9.1. „Национална сигурност“, ДП „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“

Автореферат и дисертация

Рецензии
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/EN

Становища
проф. д-р Томо Борисов БГ/EN
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN
проф. д.н. Севдалина Димитрова БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на проф. д.н. Любомир Тимчев в област на висшето образование 9. „ Сигурност и отбрана“ , професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Автореферат –проф. д.н. Любомир Тимчев

Рецензии
проф. д-р Томо Борисов БГ/EN
проф. д.н. Мария Нейкова БГ/ЕN
проф. д-р Евгени Манев БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Милорад Йорданов БГ/EN
проф. д-р Христо Христов БГ/EN
доц. д-р Петър Тодоров БГ/EN
доц. д-р Драгомир Кръстев БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на проф. д.н. Игор Бритченко в област на висшето образование 9. „ Сигурност и отбрана“ , професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Автореферат –проф. д.н. Игор Бритченко

Рецензии
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Евгени Манев БГ/ЕN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
проф. д-р Силвия Трифонова БГ/EN
проф. д-р Митко Димитров БГ/EN
доц. д-р Щерьо Ножаров БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Януш Килар в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 „Икономика“

Автореферат – д-р Януш Килар

Рецензии
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Цветка Стоенчева БГ/ЕN
проф. д-р Валентина Алексиева БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Тони Михова БГ/EN
проф. д-р Иванка Костова БГ/EN
доц. д-р Валери Велковски БГ/EN
доц. д-р Бойко Петев БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Пшемислав Пшебилски в област на висшето образование 9. „ Сигурност и отбрана“ , професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Автореферат –д-р Пшемислав Пшебилски

Рецензии
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN
доц. д-р Галин Иванов БГ/ЕN
проф. д.н. Игор Бритченко БГ/EN

Становища
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/ЕN
проф. д-р Ставри Фердов БГ/EN
проф. д.н. Мария Нейкова БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Мирослав Беднарски в област на висшето образование 9. „ Сигурност и отбрана“ , професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Автореферат –д-р Мирослав Беднарски

Рецензии
проф. д.-р Ставри Фердов БГ/EN
проф. д.н. Игор Бритченко БГ/EN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN
проф. д.н Мария Нейкова БГ/EN
доц. д-р Галин Иванов БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на д-р Марек Барч в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“ , професионално направление 9.1 „Национална сигурност“

Автореферат –д-р Марек Барч

Рецензии
проф. д.н. Игор Бритченко БГ/EN
проф. д.н. Мария Нейкова БГ/ЕN
доц. д-р Галин Иванов БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
проф. д-р Ставри Фердов БГ/EN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/EN

Рецензии и становища относно процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на доц. д-р Вихрен Пеев в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“

Автореферат – доц. д-р Вихрен Пеев

Рецензии
проф. д-р Нели Бенчева БГ/EN
проф. д-р Илия Баташки БГ/ЕN
проф. д-р Петър Петров БГ/ЕN

Становища
проф. д-р Красимир Визев БГ/EN
доц. д-р Валентин Василев БГ/EN
доц. д-р Людмила Дикова БГ/EN
доц. д-р Мария Ангелова БГ/EN

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Маджид Кадим. Рецензии и становища относно конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Здравен мениджмънт), бр. ДВ №99/13.12.2022 г.

Резюмета на научни трудове БГ/EN

Рецензии
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Екатерина Учикова БГ/EN
доц. д-р Веселин Лулански БГ/EN

Становища
доц. д-р Валери Велковски БГ/EN
проф д-р Илия Баташки БГ/EN
проф. д-р Мария Малинова БГ/EN
проф. д-р Петър Петров БГ/EN

Рецензии и становища за присъждане на ОНС „доктор“ на Стилиян Кротнев докторант в ПН.9.1. „Национална сигурност“, ДП „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“

Автореферат и дисертация

Рецензии
доц. д-р Милорад йорданов БГ/EN
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/EN

Становища
доц. д-р Петър Тодоров БГ/EN
проф. д.н. Севдалина Димитрова БГ/EN
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Невен Енчев фон Голденбург, дм. Рецензии и становища относно конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Здравен мениджмънт), бр. ДВ №99/13.12.2022 г.

Резюмета на научни трудове БГ/EN

Рецензии
доц. д-р Веселин Лулански БГ/EN
проф. д-р Атанас Льондев БГ/EN
проф. д-р Петър Петров БГ/EN

Становища
доц. д-р Вихрен Пеев БГ/EN
доц. д-р Валери Велковски БГ/EN
проф. д-р Илия Баташки БГ/EN
проф. д-р Красимир Визев БГ/EN

Резюмета на научни трудове, рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ (Икономическа и финансова сигурност) с кандидат д-р Мартин Машлан.

Резюмета на научни трудове БГ/EN

Рецензии
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
проф. д.н. Любомир Тимчев БГ/EN

Становища
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN
проф. д.н. Севдалина Димитрова БГ/EN
проф. д.н., инж. Стойко Стойков БГ/EN
проф. д-р Томо Борисов БГ/EN
доц. д-р Милорад Йорданов БГ/EN

Рецензии, становища и резюмета на научни трудове на д-р Гергана Йорданова по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ (Противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризма и пролиферация), ДВ бр. 81/11.10.2022 г.

Резюмета на научни трудове БГ/EN

Рецензии
доц. д-р Теодор Дечев БГ/EN
професор, д.н., инж. Стойко Стойков БГ/EN

Становища
проф. д-р Евгени Манев БГ/EN
проф. д-р Йордан Пенев БГ/EN
проф. д-р Васил Георгиев БГ/EN
професор д-р Стефан Мичев БГ/EN
доц. д-р Руси Янев БГ/EN

ДВ.бр.02/07.01.2022 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Регулиране на процесите и дейностите в земеделските територии) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище
на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

ДВ бр.105/21.12.2021 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Интегритет, противодействие на корупцията, професии и правни науки) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

ДВ. бр. 85/12.10.2021 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Финансовата система и защитата на националната сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13,тел. 032/622 522.

Държавен вестник №8/29.01.2021 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник брой №91/10.12.2019 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на  академична длъжност  доцент  в  област на висшето  образование  9.  Сигурност  и  отбрана, професионално  направление  9.1.  Национална сигурност (Митническо разузнаване и разследване) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен  вестник“.  Документите се  подават във  висшето  училище  на  адрес:  Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник брой №84/25.10.2019 г.

Висшето училище по сигурност и икономика -Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната  длъжност  доцент  в  област  на висшето  образование  9.  Сигурност  и  отбрана,  професионално  направление  9.1.  Национална сигурност,  научна  специалност  „Организация и  управление  извън  сферата  на  материалното  производство“ (Стратегическо управление, управление на проекти и аквизиция на националната сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в  „Държавен  вестник“.  Документите  се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник брой №27/27.03.2018 г.

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.8. Икономика, (Управление на качеството) – един, със срок 3 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник брой №36/27.04.2018 г.

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 9.1 „Национална сигурност“, („Теория на разузнаването“, „Управление при кризи“)- един, със срок 3 месеца от обнародването във в-к „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник брой №77/26.09.2017 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент по: професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Образование и сигурност)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика (Организация и управление на труда) – един; професионално направление 3.8. Икономика (Фирмена култура и бизнес комуникации) – един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622-522.

Държавен вестник бр.14/10.02.2017 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Нациална сигурност (Суверенитет и интервенция в условията на глобализация), със срок 3 месеца обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище – Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник бр.16/17.02.2017 г.

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на следните академични длъжности: „професор“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства и основи на националната сигурност) – един; „професор“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Организация и управление на производството) – един; „доцент“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Управление на маркетингови бази данни) – един; „доцент“ в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Организационна култура) – един; „доцент“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Полицейска тактика) – един, „доцент“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Опазване на обществения ред) – един със срок 3 месеца от обнародването във в-к „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник бр.74/20.09.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Социално-икономическа същност на управлението на продажбите) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник бр.51/05.07.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности: професор в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (международноправни аспекти) – един; доцент в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (държава, сигурност и въоръжени сили) – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник бр.40/27.05.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Финансов мениджмънт) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.

Държавен вестник бр.32/22.04.2016 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Религия и сигурност: поклонничеството в исляма – история и съвременни измерения) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник бр.94/04.12.2015 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Политика на национална сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 7719

Държавен вестник бр.98/15.12.2015 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност („Индустриални отношения и сигурност“) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 80017

Държавен вестник бр.78/09.10.2015 г.

Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност професор в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622522.

Държавен вестник бр.73/25.09.2015 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност (шифър 050205) Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Данъчна система и контрол) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе13, тел. 032/622 522.

Държавен вестник бр.93/01.12.2015 г.

Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.

Публикувано в брой 34/12 май 2015 г. в Държавен вестник

204. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Индустриални отношения и сигурност) – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.

3101

Публикувано в брой 108/30.12.2014 г. в Държавен вестник

136. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални,стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Организация и управление на производството“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522. 9023

Публикувано в брой 105/19.12.2014 г. в Държавен вестник

126. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.8824

Публикувано в брой 85/14.10.2014 г. в Държавен вестник

59. – Колежът по икономика и администра¬ция – Пловдив, обявява конкурс за доцент в научна област 3. Социални, стопански и прав¬ни науки по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 6794

Публикувано в брой 40/13.05.2014 г. в Държавен вестник

84. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова история (Политическа история на
Европа и Северна Америка) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

Публикувано в брой 107/13.12.2013 г. в Държавен вестник

11. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; по направление на 3.8.Икономика, 05.02.21 „Организация и управление на производството“(Определяне на степента на иновативност на продукти и процеси в малките и средните предприятия) – един; за академична длъжност „доцент“ в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) – един, със срок 2 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Колежа на адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, тел. 032/622 522.

Публикувано в брой 16/19 февруари 2013 г. в Държавен вестник

100. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ по професионално направление 9. Сигурност и отбрана, 9.1. Национална сигурност със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.: 032/622-522. 1382

ПУБЛИКУВАНО В БРОЙ 1/4.01.2013 г. на Държавен Вестник

79. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История, шифър 050304, научна специалност „Обща и световна история“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в Колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 11678

ПУБЛИКУВАНО В БРОЙ 91/20.11.2012 г. на Държавен Вестник

40. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.8. Икономика, шифър 050216, научна специалност „Икономика и организация на труда“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Колежа на адрес Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522. 10547

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини