Повишете квалификацията си с курса за данъчни и митнически контрольори на Висшето училище по сигурност и икономика.

Обучението е подходящо за всички, които искат да развият успешно своя бизнес или професионално да се реализират в областта на данъчния и митническия контрол. В него могат да се включат завършили минимум средно образование, както бакалаври и магистри.

Курсът осигурява висококачествена подготовка за придобиване на теоретични и практически знания и умения в областта на данъчното и митническото законодателство, процеси и контрол. В програмата му са включени и темите за данъчен контрол, регистрация, деклариране и данъчно облагане, данъчен процес,  данъчни субекти и правомощия, митнически процедури и режими, както и други актуални въпроси.

Завършилите го получават удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН и могат да се реализират успешно в Национална агенция за приходите, данъчни служби, Агенция „Митници“, застрахователни компании и др.

За подробна информацията можете да се обадите на телефон: 032 345 619.

Виж всички курсове → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Запиши се → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Очакваме Ви!