Как да станете топ експерти в сложния свят на икономическото разузнаване и да можете да разкривате злоупотреби в частния бизнес и националната икономика, ще научите от тематичния квалификационен курс на Висшето училище по сигурност и икономика.

В обучението могат да се включат завършили минимум средно образование, както бакалаври и магистри.

Присъединете се към обучението, за да развиете компетенциите си за бизнес анализ, разузнаване и сигурност в икономиката, за видовете контрол върху финансовите нарушения и престъпления, за конкурентното разузнаване и промишления шпионаж. В програмата на „Експерти  по икономическо разузнаване“ се изучава законовата и нормативната база на икономическото разузнаване, правнонормативните аспекти на финансовото разузнаване, международното сътрудничество в икономическото разузнаване, взаимодействието между държавните институции на Република България срещу корупционни практики и други.

Курсът подготвя специалисти по сигурността в банки, министерства, областни и общински администрации, вътрешни одитори в публичния сектор, одитори в Сметната палата, финансови и данъчни инспектори.

Завършилите го получават удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

За подробна информацията можете да се обадите на телефон: 032 345 619.

Виж всички курсове → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Запиши се → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Очакваме Ви!