Научете всичко важно в работата на съдебните експерти (вещи лица и оценители) за оценка на стопанско имущество чрез квалификационния курс на Висшето училище по сигурност и икономика.

Обучението е подходящо за всички, които искат да се развиват в тази насока и са завършили минимум средно образование, както за бакалаври и магистри.

Курсът дава 100% подготовка, като формира необходимите теоретични и практически умения по съдебни експертизи и квалифициран подход за работа с нормативната уредба в наказателното, гражданското и административното производство. По време на обучението се разглеждат общотеоретичните въпроси на съдебната експертиза; назначаването, подготовката и извършването на съдебната експертиза; проверката и оценката на експертното заключение; правата и задълженията на експерта; правната характеристика и правният режим на назначаване и на подготовка и оценка на стопанско имущество, земеделска земя, трайни насаждения, транспортни средства, недвижимо имущество и др.

Завършилите го получават удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН и увеличаващо шанса за професионална реализация в съдебните институции, прокуратурата, Националната агенция по приходите, данъчните служби, митниците, застрахователните компании, брокерските фирми за недвижими имоти, Агенцията по контрол на храните, тържищата, пазарите и др.

За подробна информацията можете да се обадите на телефон: 032 345 619.

Вижте всички курсове → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Запишете се → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Очакваме Ви!