Районен прокурор и съдебен служител ще водят курсове във ВУСИ

Dec 16, 2021

Районният прокурор на Пловдив д-р Чавдар Грошев и съдебният служител д-р Димитър Попов ще водят квалификационни курсове към Центъра за квалификация и преквалификация към ВУСИ. Учебните програми са изцяло актуализирани и съобразени с новостите и включват законовата и подзаконовата нормативна уредба.

Всички студенти, работещи и специалисти в дадена област, които имат минимум завършено средно образование, могат да се запишат в курсовете по съдебни експертизи, защита на класифицираната информация и защита на личните данни, които ще водят двамата експерти.

Продължителността на курсовете е един месец, а след завършването им курсистите получават диплома за квалификация от Министерството на образованието и науката.

Документи за кандидатстване можете да откриете тук. Кандидатствайте бързо, лесно и удобно през формата на сайта. Курсовете ще стартират в началото на следващата календарна година.

За обучаващите:

 

Д-р Чавдар Грошев е завършил специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, работил е като адвокат и следовател, а от 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. Д-р Грошев е доктор по право и хоноруван преподавател по наказателно право, като има множество публикации в периодични издания в тази област. Дългогодишен преподавател във Висшето училище по сигурност и икономика.

 

 

Д-р Димитър Попов е завършил специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, има дългогодишен опит в службите за сигурност в България, а към момента е съдебен служител в Апелативна прокуратура – гр. Пловдив.

И за двамата преподаването а страст, а срещата със студентите – безценно преживяване.