Управлявайте успешно бизнеса си в несигурното време, в което живеем!

Квалификационният курс „Корпоративна и фирмена сигурност“ ще Ви подготви да го защитите и да го поддържате работещ!

Обучението е новаторско, актуално и перспективно!

Квалификационният курс „Корпоративна и фирмена сигурност“ осигурява висококачествена теоретична и практическа подготовка за придобиване на знания и умения за изграждането и функционирането на корпоративната и фирмената сигурност, както и за взаимодействието им с иновативни методи на управление на човешките ресурси.

В курса на обучение се изграждат експерти с необходимите компетентности и отговорности по реализацията на корпоративната и фирмената сигурност на стратегическо и оперативно ниво в различните бизнес сфери.

Завършилите го получават удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

Виж всички курсове → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Запиши се тук → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/