Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион при Висшето училище по сигурност и икономика

Висшето училище по сигурност и икономика създаде научноизследователско звено, което да се занимава с изследователска работа в областта на проблемите на Каспийския и Черноморския регион с решение на Академичния съвет.
Академичното ръководство на ВУСИ включва проблема за безопасността на Каспийския и Черноморския регион, и в частност на Закавказието, в своите учебни планове и програми. Част от темите и въпросите, които ще бъдат включени, са: етнологията и етносоциологията на Закавказието; проблеми на етнополитическите и националните противоречия в Закавказието; проблемите на тероризма, породени от етнополитическите и националните противоречия в Закавказието; историческите аспекти на въпросната проблематика; актуалните геополитически, геостратегически и геоикономически проблеми на Закавказието.
Основни задачи на Лабораторията са да подпомага подготовката на студентите и докторантите във ВУСИ по проблемите на държавите от Черноморския и Каспийския регион; да извършва изследователска и публикационна дейност по проблемите на държавите от Черноморския и Каспийския регион; да подготвя документи по въпроси от заявената проблемна област, които да се връчват на държавни институции; да привлича за обучение във ВУСИ студенти и докторанти от държавите от визираните региони, особено от Закавказието; да подпомага работата на бакалавърските и магистърските програми, и особено на Докторантското училище при ВУСИ, в областите, в които извършва своята научноизследователска работа

Сайтът на Лабораторията:

Страница в социалната мрежа:
 

Бюлетин

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини