Професор от ВУСИ изнесе онлайн лекция в македонски университет

Dec 15, 2021

Меморандумът за сътрудничество между Висшето училище по сигурност и икономика и Международния славянски университет „Г. Р. Державин“; Свети Николе, РС Македония, продължава да се изпълва със съдържание и поредица от дейности. Проф. д-р Валентин Василев, ръководител на „Център за лидерство и публични политики“ към ВУСИ, изнесе лекция пред студентите от университета в съседката ни от специалностите „Публична администрация“ и „Право“ на тема: „Обучението в управлението на човешките ресурси. Менторство и коучинг“. Лекцията беше модерирана от проф. д-р Иван Ефремовски, зам.-ректор на МСУ и преподавател по „Управление на човешките ресурси“.

Предстои изнасянето на лекции от преподаватели от двата университета пред студенти, както и организирането и провеждането на съвместна студентска и докторантска научна сесия.