Лекция: “Климатичните промени”

Apr 13, 2021

Висшето училище по сигурност и икономика стартира поредната си инициатива, която има за цел да запознае кандидат-студентите с част от дисциплините, които ще изучават и да ги потопи в академичната си атмосфера.

Предстоят серия лекции на преподаватели във Висшето училище по сигурност и икономика, които всички желаещи могат да проследят както присъствено в залите на ВУСИ, така и онлайн през фейсбук страницата ни. Началото поставяме на 19 април (понеделник) от 14:00 часа с лекция на тема „Климатичните промени“ в дисциплината Глобални рискове на сигурността. Лекцията ще изнесе доц. д-р Васил Георгиев, който преподава в направление „Национална сигурност“ във ВУСИ и лекциите му винаги са завладяващи и интересни за студентите.

„Решихме да направим серия от открити лекции за кандидат-студентите, за да открехнем вратата към онова, което ги очаква, ако станат наши студенти. Учебните ни планове се актуализират ежегодно, а лекциите са винаги актуални и осъвременени така, че да отговарят на действителността към момента. Вярвам, че пазарът на труда има нужда от добре подготвени кадри и ние във Висшето училище по сигурност и икономика отговаряме на тези нужди с подготовката, която даваме на възпитаниците си“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Лекциите са само една от инициативите в рамките на тази по-различна от кампания, която цели да запознае кандидат-студентите с академичния свят и да ги приближи до него макар и от разстояние. Образованието е ключово за успешната реализация и развитието на всеки човек, затова ВУСИ предлага качествено образование на изключително високо равнище, отговарящо на нуждите на бизнеса.

Не се колебай да присъстваш на лекцията на доц. д-р Васил Георгиев на 19 април в 14:00 часа. Заяви присъствието си на pr@vusi.bg. Кандидатствай във ВУСИ още сега: https://www.vusi.bg/priem-3/priem-kandidatstudentska-kampania/