СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ОТНОВО ИЗПЪЛНИХА АУДИТОРИИТЕ

Sep 14, 2020

Новата академична година във ВУСИ започна присъствено

Висшето училище по сигурност и икономика отново посрещна студентите в аудиториите си. След като миналата академична година приключи дистанционно заради епидемията от коронавирус, през 2020/2021 година студентите и преподавателите отново са в естествената си среда и застанаха един срещу друг.
Лекциите на II, III и IV курс във ВУСИ вече започнаха и се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки – студентите са задължени да носят лични предпазни средства и да спазват дистанция, а на входа на сградата се измерва температурата на всеки.
„Уверявам студентите на ВУСИ, че сме спазили всички изисквания, свързани с ограничението на разпространението на коронавируса. Повърхностите в цялата сграда се дезинфекцират периодично, а в залите е осигурено разстояние между седящите, а на входа и пред всички аудитории са поставени дезинфектанти. Разбира се, разчитаме и на личната отговорност на всеки един да запази своето здраве и това на хората около себе си“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.
Официалното откриване на академичната 2020/2021 година за първокурсниците ще бъде на 10 октомври (събота), в 11:00 часа, в I аудитория. За да се предотврати струпването на много хора в затворени помещения, в сградата на ВУСИ ще се допускат само студентите.
„Радвам се, че учебната година стартира присъствено, защото в противен случай академичният дух не може да бъде усетен. Всички наши студенти заслужават най-доброто и ние сме готови за поредна година да им го дадем, като за предстоящата академична година сме подготвили много новости, които ще бъдат в полза на студентите и на целия образователен процес. Учебните планове са съобразени с най-новите образователни тенденции, а седмици преди началото на годината даваме ясната заявка, че отново ще отстояваме лидерската си позиция сред вузовете в страната“, добави още проф. Манолов.
Ако правителството наложи по-строги противоепидемични мерки, Висшето училище по сигурност и икономика е в готовност да продължи обучението с интерактивната платформа Microsoft 365, която дава изключително много възможности за съвместна работа между преподаватели и студенти и е отличен ресурс както при преминаването на обучението онлайн, така и в традиционната му присъствена форма.
ВУСИ дава изключително силен тласък на професионалното развитие на своите студенти, а доказателство за това са данните от рейтинговата система, според които възпитаниците на Висшето училище по сигурност и икономика са с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона. Академичният състав е формиран от висококвалифицирани и ценени специалисти в своите области и е изцяло отдаден на призванието си да предава опит и знания на студентите.
За още информация, свързана с началото на академичната година и разписанието на отделните курсове, следете в раздел „Важни съобщения“ на сайта на ВУСИ.