Магистърската програма „Емоционална интелигентност и организационно поведение“ осигурява задълбочено изучаване на емоционалната интелигентност и връзката й с управлението и развитието на човешките ресурси в различните сфери на бизнеса.

Подготвят се специалисти, които професионално да съчетават приложимостта на емоционалната регулация с компетентности и умения в мениджмънта и лидерството.

Магистърската програма е новаторска! Успешната подготовка е гарантирана от висококвалифициран преподавателски екип и споделяне на опит от успелите в бизнеса!

Управлявай с емоционална интелигентност!

Виж всички специалности → https://www.vusi.bg/priem-3/priem-magister/

Кандидатствай тук → https://www.vusi.bg/priem-3/online-kandidatstvane-magistar/