Магистърската програма „Публични политики, устойчиво развитие и лидерство“ осигурява висококачествено обучение за широкоспектърна реализация в публичната администрация и в различните бизнес структури.

Подготвят се експерти с ключови компетентности и умения, които успешно да прилагат в управлението, икономиката, правото, политическите науки, обществените комуникации и националната сигурност.

Магистърската програма е иновативна! Отличната подготовка е гарантирана от изключително ерудиран  академичен състав от преподаватели и споделяне на добрите практики от успешно реализиралите се в бизнеса!

Управлявай устойчиво процесите в бизнеса!

Виж всички специалности → https://www.vusi.bg/priem-3/priem-magister/

Кандидатствай тук → https://www.vusi.bg/priem-3/online-kandidatstvane-magistar/