Интересът към магистърските програми във ВУСИ расте

Oct 4, 2021

ВУСИ предлага иновативни и перспективни специалности в трите професионални направления: „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, сред които могат да избират кандидатстващите за магистратура през предстоящата академична 2021/2022 година, а част от програмите са уникални за Пловдив и региона и могат да бъдат изучавани единствено във ВУСИ.

Приемът за ОКС „Магистър“ тече с пълна сила, като интересът е огромен. Да продължат образованието си във ВУСИ избират по-голямата част от студентите, завършващи бакалавърската си степен тук, което е сигурен знак за равнището на образованието и перспективите, които то дава. Постоянно нарастващ е и броят на студенти, завършили в друг вуз, които искат да получат по-високата си образователна степен именно във ВУСИ, където ще получат качествено и иновативно образование по едни от най-желаните специалности в страната.

За максимално улеснение всички желаещи могат да кандидатстват онлайн, а приемът стават по документи. Право на обучение в магистърските програми имат кандидати с минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висше образование. Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Какви са необходимите документи за записване и сроковете на обучение, вижте тук.

Студентите в магистърските програми на ВУСИ получават възможността да се обучават в университет на изключително високо европейско ниво, където академичният състав е изцяло от професионалисти в своите области.  За да бъде максимално в полза на студентите, ВУСИ предлага задочно обучение за магистърските програми, където обучението и изпитите се провеждат през събота и неделя.

Всички магистърски програми вижте тук.

Кандидатствайте тук.