ПРЕЗ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ВУСИ ЩЕ ПРЕДЛАГА НАД 20 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Aug 21, 2020

Интересът на студентите да запишат магистратура във Висшето училище по сигурност и икономика е голям

Кандидатстудентската кампания за академичната 2020/2021 година във Висшето училище по сигурност и икономика преминава при голям интерес от страна на кандидат-студентите. Стотици първокурсници ще влязат в залите наесен и ще получат качествено образование на изключително високо ниво.

И въпреки че пикът на кандидатстващи за образователно-квалификационна степен „Магистър“ тепърва предстои, интересът на студенти към магистърските програми на ВУСИ беше голям през цялото лято.

От над 20 специалности в трите професионални направления „Национална сигурност“, „Финанси“ и „Администрация и управление“ могат да избират кандидатстващите за магистратура, а част от програмите са уникални за Пловдив и региона и могат да бъдат изучавани единствено във ВУСИ.

За максимално улеснение всички желаещи могат да кандидатстват онлайн, а приемът стават по документи. Право на обучение в магистърските програми имат кандидати с минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висше образование. Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Какви са необходимите документи за записване и сроковете на обучение, вижте тук.

Студентите в магистърските програми на ВУСИ получават възможността да се обучават в университет на изключително високо европейско ниво, където академичният състав е изцяло от професионалисти в своите области. Университетът е в Топ 6 на университетите по сигурност в страната, а доказателство за качеството на образование са данните от рейтинговата система, според които възпитаниците на ВУСИ са с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона.

За да бъде максимално в полза на студентите, ВУСИ предлага задочно обучение за магистърските програми, където обучението и изпитите се провеждат през събота и неделя.

Ако все още не сте избрали къде да продължите следването си, не се колебайте и изберете ВУСИ.

Всички магистърски програми вижте тук.
Кандидатствайте тук.