Студентският съвет на ВУСИ представи майсторски клас на тема „Развитие и мотивация на младите хора в онлайн пространството“.

Заместник-председателят Георги Минков и секретарят Арсени Коларов на студентската общност говориха пред своите колеги по ключови моменти на тази проблематика.

Един от основните въпроси е как да се избегне скуката по време на обучението, за да е по-интерактивно и по-забавно. Има няколко причини, според разработката на Студентския съвет, за възникването на отегчението. Това са липсата на взаимодействие, неадаптивност към интерактивни методи, липса на възприемане на предоставена информация и скучни теми.

Минков и Коларов посочиха, че възникналата скука по време на обучението може да се преодолее чрез рядко срещана или непредлагана до момента тема, чрез дискусии и чрез използване на практически примери.

Според тях ефектът на мобилните устройства върху концентрацията при учене и развитие на меки умения и комуникация е категоричен. Мобилните телефони имат своите плюсове и минуси. Дългото използване на телефона обаче води до намалена концентрация на вниманието и лошото разпределение на времето, а комуникацията в академичното пространство е изключително важна.

По време на майсторския клас бе обърнато специално внимание на сигурността и психичното здраве и предпазването от онлайн заплахи. Заместник-председателят и секретарят на Студентския съвет коментираха възможностите за предотвратяване на  кибертормоза. Те подчертаха, че всеки трябва да знае, че сам отговаря и гради своята онлайн безопасност. Затова насърчаването на здравословния интернет, подкрепата при проблеми и моделирането на поведението в онлайн пространството са сред приоритетите на Студентския съвет на ВУСИ.