Майсторският клас на тема „Специалните разузнавателни средства – митове и реалност“ с лектор топ експертът д-р инж. Мирослав Димитров предизвика изключителния интерес на студенти и преподаватели във ВУСИ.

 „Д-р инж. Мирослав Димитров е доказан експерт от практиката“ – каза при представянето му проф. д-р Валентин Василев – ръководител на Център за лидерство и публични политики във вуза. Той е дългогодишен служител и ръководител в дирекция „Научно-приложни дейности” към Държавна агенция „Технически операции” и директор на „Институт по специална техника“ в  МВР.

„Темата не само е интересна, тя е една от най-интересните в обучението в системата за сигурност“- сподели пред присъстващите д-р инж. Димитров. Експертът разказа, че много от нещата, свързани със СРС-тата представляват класифицирана информация. Той изясни какво са СРС-тата според закона за тях и как се прилагат. „Това са технически средства и оперативни способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства – кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети“ – посочи д-р инж. Димитров. Използват се и различни технически средства, които служат за документиране на действията на различните обекти. Оперативните способи са наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, белязване, проверка на кореспонденция и компютъризирана информация, контролирана доставка, доверителна сделка и разследване чрез служител под прикритие, които се прилагат при използване на техническите средства съгласно изискванията на закона за СРС. Те се използват за документиране на дейността на контролирани лица и обекти. СРС-тата се използват единствено и само за осъществяване на правораздавателна дейност и за нужните на защитата на националната сигурност. Д-р инж. Димитров посочи, че разследващите органи на страната имат право да искат прилагане на СРС. Той отговори и на редици студентски въпроси, като например кой има право и за какъв период от време се съхранява информацията, получена чрез СРТ-тата. А някои от споделените митове предизвикаха усмивка сред студенти и преподаватели.

След края на успешния майсторски клас д-р инж. Мирослав Димитров се срещна и разговаря с председателя на Настоятелството на ВУСИ Олга Манолова и изрази своите прекрасни впечатления от вуза и неговите студенти.