На 30 март от 10 часа във Висшето училище по сигурност и икономика ще се състои майсторски клас на тема „Основи, форми и методи на вербовка в съвременния свят“.

Лектор на майсторския клас ще бъде доц. д-р Стоян Стоянов. Той е преподавател във ВУСИ по основи на националната сигурност, основи на оперативно-издирвателната дейност, основи на контраразузнаването и по мениджмънт на киберсигурността.

Доц. д-р Стоянов е бил декан  на факултета „Полиция“ при Академия на МВР.