„В основите на вербовката стои мотивацията даден човек да приеме сътрудничество с органите на МВР, на ДАНС, на разузнаването“ – каза доц. д-р Стоян Стоянов пред препълнената аудитория във ВУСИ в майсторския си клас за вербовката. Специално на неговата лекция дойдоха да присъстват, в традиционните за вуза Дни на отворени врати, бъдещите зрелостници от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт /ПГИМ/ в Пазарджик с председателя на Методическото обединение на класните ръководители Милена Гълъбинова.

„Студентите и учениците трябва да запомнят от майсторския клас, че сътрудничеството е доброволно. Това е най-същественото“ – посочи преподавателят във висшето училище. Той обясни, че „в повечето случаи се извършва по такъв начин, че самият сътрудник да има полза от това нещо. Важно е, че като сътрудничи на органите за сигурност и на ДАНС, той помага за защита на националната сигурност и за противодействие на престъпността“.

Доц. д-р Стоянов разказа, че формата на вербовката е процедурата, която трябва да се спазва – с еднократна беседа или с постепенно привличане. Методът е убеждение или принуда в зависимост от подхода към човека. „В нашето демократично общество би трябвало да бъде само убеждението, по никакъв начин да не бъде принуда, тоест да се включват доброволни сътрудници“ – подчерта преподавателят във вуза.

Той коментира, че интересът към националната сигурност е масов. Професионалното направление е изключително атрактивно за учениците. В последно време вниманието се фокусира към сферата на киберсигурността и киберпрестъпността, тъй като технологиите се развиват и на младите хора това им е любопитно. Киберсигурността е част от националната сигурност, а работата със сътрудниците е първостепенна, тъй като те са ключово средство.

По думите на доц. д-р Стоянов, майсторските класове са връзката между средношколците и висшето образование. Младите хора в училище нямат ясна представа точно какво ще учат. По този начин има едно съчетаване на това, което искат да учат, и това, което им е любопитно. Чрез майсторския клас дадена тема може да им стане интересна и така да изберат бакалавърската си специалност във вуза. „Темата за вербовката е много сериозна и привлекателна. Очарован съм от учениците, много внимателни и съсредоточени, с постоянен интерес по време на майсторския клас. Това трябва да помнят, че дисциплината е във всичко. Човек, когато е дисциплиниран, се труди, учи, спазва правилата, не ги нарушава, не нарушава нормативната уредба и законодателството в страната. Така успява в живота и в професионалното си развитие“- подчерта той.

Дванадесетокласниците от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик се запознаха с възможности за обучение в актуалните бакалавърски специалности в трите професионални направления на ВУСИ по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Те разгледаха модерната база на вуза със специализираните кабинети по криминалистика, бойни изкуства и атрактивното електронно стрелбище, в което потренираха умения за стрелба с пистолет.