На 7 април (петък) от 14 часа във Висшето училище по сигурност и икономика ще се състои майсторски клас на тема „Полицейска закрила на деца и жертви на домашно насилие“.

Лектор на майсторския клас ще бъде доц. д-р Милорад Йорданов. Той е преподавател във ВУСИ по „Опазване на обществения ред“ и „Защита правата на човека“.

Доц. д-р Милорад Йорданов е бил зам.-ректор на Академията на МВР.