„Виктор Георгиев е един от изгряващите експерти в областта на поведенческия анализ, анализа на личностните характеристики, стресоустойчивостта и влиянието на стреса в работна среща“ – каза при представянето му по време на поредния мастер клас във ВУСИ проф. д-р Валентин Василев – ръководител на Центъра за обучение през целия живот в учебното заведение.

Според гостуващия лектор, който по образование е психолог и юрист, преди години е съществувало разбирането, че тревожността се свързва със слабостта и с неспособността на човек да се справи, но това е далече от истината.

Пред студентите той представи теоретичната постановка за паническата атака. Какво по своята същност е тя, основните й симптоми и начините за справяне с нея. Виктор Георгиев разказа за методологията за преодоляване на проблема. Психологът коментира и различни митове за това тревожно разстройство.

Съгласно становището му на експерт, подходът и методът към човека е ключов и е много индивидуален при подобни ситуации.