Темата „Трафик на хора – същност и предизвикателства“ с лектор Даниела Савеклиева – секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора, продължи с участието на студенти и ученици от Математическата гимназия “Академик Кирил Попов” значимата поредица от майсторски класове във Висшето училище по сигурност и икономика. Те са част от Дните на кариерата и отворените врати, които се организират от вуза в рамките на кандидатстудентската кампания.

„Майсторските класове са много полезни и важни за дейността на ВУСИ, защото се стремим студентите и средношколците винаги да правят информиран избор за образованието, кариерата и живота си“ – каза в приветствието си председателят на Настоятелството Олга Манолова.

„Даниела Савеклиева е изключителен професионалист с доказана сетивност за важните за обществото теми“ – сподели при представянето й проф. д-р Валентин Василев – ръководител на Центъра за обучение през целия живот в учебното заведение.

От своя страна тя благодари на ръководството на висшето училище, че информираността на студентите и учениците по важните теми е негов приоритет. Заедно с нея бяха представител от Местната комисия за борба с трафика на хора – Пловдив и възпитаникът на ВУСИ Пауло Горанов, който е старши експерт в националната комисия.

„Много е важно да имате информацията какво представлява трафикът на хора, да знаете опасностите, от които да се пазите, и да имате рефлекс, с който да реагирате, ако усетите, че някой ваш близък или вие самите попадате в такава ситуация“ – коментира Даниела Савеклиева. Тя посочи, че трафикът на хора може да се извърши в страната и в чужбина. Най-честите му форми са сексуална експлоатация, трудова експлоатация, робски практики, принудително подчинение, трафик на бременни жени, с цел продажбата на новородените им, трафик с цел просия, джебчийство и други форми на нелегални дейности – при които се използват деца, трафик с цел отнемане на човешки органи, тъкани, клетки и яйцеклетки.

Секретарят на комисията акцентира на все по-честото използване от трафикантите на социалните мрежи, където повечето млади хора прекарват свободното си време. „Трафикантите са все по-изобретателни и по-находчиви. Обещанията им звучат за един млад човек особено привлекателно – за хубав живот, добре платена работа, най-вече в чужбина“ – обясни тя и посочи, че работата на Националната комисия за борба с трафика на хора е да осигури подкрепа, грижа и защита на жертвите. В нейния състав влизат членове от различни държавни институции – от МВР, от прокуратурата, от съда, от социалното министерство, от Агенцията за закрила на детето, като всички заедно могат да реагират при такива сигнали.

Даниела Савеклиева отговори на редица въпроси на студенти и ученици, като подчерта, че трафикът на хора е престъпление срещу личността, затова е важно човек да е добре информиран и образован.