На 23 април (вторник) от 11 часа във Висшето училище по сигурност и икономика ще се състои майсторски клас на тема „Трафикът на хора – същност и предизвикателства“.

Лектор на майсторския клас ще бъде Даниела Савеклиева. Тя е секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

НКБТХ е създадена със специален закон през 2003 г.  Основната й роля е да определя и координира прилагането на националните политики по противодействието на трафика на хора и изпълнението на стратегическите документи. Комисията е със статут на национален орган относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.