Mайсторски клас във ВУСИ пробуди огромен интерес сред студентите

Jun 10, 2022

Поредицата майсторски класове във Висшето училище по сигурност и икономика продължи с интересна онлайн лекция на тема „Дискриминацията като заплаха за сигурността. Правомощия и компетенции на КЗД“, лектор на която бе д-р Владимира Стоименова-Делийска.

Като член на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) д-р Стоименова-Делийска представи пред студенти, кандидат-студенти на ВУСИ а също и участници от други университети и организации същността и правомощията на КЗД като национален специализиран орган за защита от дискриминация. Дефинира термина „дискриминация“ и обясни как тя може да бъде заплаха за сигурността на отделните индивиди, обществото и за България, посочвайки нарушаването на човешките права като основна заплаха за националната сигурност. „Ако в едно общество се допусне голяма бедност, това води от своя страна до непряка дискриминация. Това би разделило обществото и би довело до риск и заплаха за сигурността на България“ – сподели д-р Стоименова-Делийска.

Майсторският клас се проведе онлайн в платформата Google Meet, а интересът от страна на студентите, които се включиха в дискусията с въпроси към лектора, бе огромен. „Благодаря на Висшето училище по сигурност и икономика в гр. Пловдив за възможността да представя както работата си, така също и релацията между КЗД и заплахите за сигурността“ – добави в заключение д-р Стоименова-Делийска.