Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен труд – „Античните политически привилегии“

Apr 8, 2021

Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен труд. Монографията е озаглавена „Античните политически привилегии“ и разглежда част от глобална проблематика за привилегиите и властта, която в съвременните социални реалности придобива изключителна актуалност и значимост както поради нейното пренебрегване от политическата власт, така и поради увеличаващото се неравенство в обществото. Както сам авторът пише: „Тъкмо затова темата за античните привилегии действително се нуждае от нов прочит и преосмисляне най-малкото за да не повтаряме отново и отново в нашето несигурно време историческите пропуски от древността относно прекомерните привилегии на тогавашните политически елити.“

Привилегиите винаги са били предмет на остри спорове и дискусии, защото постоянно създават някакви социални неравенства в обществото. Тези изключителни права и предимства, произтичащи от политическата власт, се ползват от малка група хора /олигархия, върхушка, слой/ по отношение на други социални групи, които изцяло са лишени от тях. Чрез привилегиите се отделя даден малцинствен слой от общественото цяло, който единствено има достъп до различни блага и ползи в държавата, въз основа на привилегированото си положение във властта. Това проявление на привилегиите е заченато още в лоното на древността, където множество царе, фараони и императори, необезпокоявани от никого, охотно са си осигурявали какви ли не властни изгоди за държавна сметка. Така е било през цялата антична епоха в хронологичните граници на Стария свят /ХХХ в. пр. н. е. – III в. н. е./ като се започне от архаичните родови привилегии та чак до краха на Римската империя…“

проф. д.п.н. Георги Манолов

Настоящото издание може да намерите в книжарницата на Висшето училище по сигурност и икономика или да изпратите заявка за закупуване от страницата на ИК ВУСИ