Преподавателите във ВУСИ д-р Чавдар Грошев – прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, и докторант Димитър Попов – съдебен служител от Апелативна прокуратура – Пловдив, представиха изследване на тема „Методика за използване на специални разузнавателни средства за престъпления против политическите права на гражданите“. То бе публикувано в 4-ти брой на сп. „Общество и право“, което се издава от Съюза на юристите в България.

В статията са разгледани хипотезите, при които е възможно използването на специални разузнавателни средства, при работата по преписки и досъдебни производства, свързани с противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Като авторите посочват, че динамичната политическа обстановка в България, свързана с честото провеждане на парламентарни избори през последните две години, рефлектира и върху ръста на преписките и досъдебните производства за изборни престъпления. Затова нерядко се налага използването именно на специални разузнавателни средства при наличие на трудности при установяването на съответните обстоятелства по преписките и делата или невъзможността да се установят по друг начин.

Това е пета съвместна публикация на правна тема за двамата преподаватели, чиито изследвания са презентирани и в други авторитетни издания.