В престижен младежки форум участваха представители на ВУСИ

Feb 21, 2022

Най-младите попълнения  в екипа на ВУСИ участваха в престижния форум „Гласът на младите изследователи“, който се проведе в Пловдив в рамките на два поредни дни.

Един от основните лекционни модули беше на тема „Гражданско образование“, в рамките на който бяха обсъдени иновации и добри европейски практики, както и механизмите за финансиране на добри идеи.

Асоциацията на младите учени представи модул на тема „Посланиците на добрия пример“, а всички участници се включиха в „Работни ателиета по Гражданско образование“, като обмениха знания и опит и представиха идеите си за някои интересни и иновативни решения в сферата на образованието.

Председателят на Асоциацията на младите учени прояви интерес към партньорство с Висшето училище по сигурност и икономика като предстои на работна среща да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между двете институции.