“Изказваме своята благодарност на Висшето училище по сигурност и икономика, и по-специално на неговия президент проф. д.п.н. Георги Манолов, че бяхме поканени за съорганизатор като част от неговите партньорски университети за организацията на международната научна конференция на тема „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“- се казва в специално съобщение на проф. д-р Иван Ефремовски – декан на Факултета по юридически науки на Международния славянски университет „Г. Р. Державин“ в Свети Николе, Северна Македония.

“Заглавието на състоялия се изключителен научен форум и тематичните му направления са съвременни и съобразени с предизвикателствата, които носи четвъртата индустриална революция, особено по посока на връзката между човека и машината, както и нейните предимства и заплахи от гледна точка на неконтролируемите последици от използването на изкуствения интелект”- се посочва още в научния коментар на проф. д-р Ефремовски.

Той отбелязва, че ако се върнем назад във времето относно идеите за прилагането на тази нова технология, ще си припомним мисълта на известния учен Никола Тесла, че през 21-ви век роботът ще заеме мястото, което робският труд е заемал в древната цивилизация.

По думите на проф. д-р Ефремовски на конференцията са представени задълбочени и важни анализи, разнообразни идеи и разсъждения по темата. „Трябва обаче да сме напълно наясно, че дигиталните технологии се превръщат в ключов компонент на нашите колективни усилия да се справим с бъдещето, но подкрепата за новия начин на живот и работа в съвременните условия все пак да е с доза предпазливост”- подчертава в заключение той.