Президентът на Висше училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов получи почетен медал, посветен на 70 години от създаването на полския Институт по аграрна и хранителна икономика – Национален изследователски институт. Той му бе връчен лично от неговия директор д-р инж. Силвия Лаба в присъствието на научния секретар на института проф. д.и.н. Агниешка Вжохалска по време на международната научна конференция „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“, която се проведе на 30 септември във ВУСИ.

Проф. д.п.н. Манолов благодари за изключителното признание и сподели, че Полша е близка страна до нашата култура и душевност. „Гордеем се, че сме при приятели“ – подчертаха от своя страна от полския институт.

Ръководителите на двете научни и образователни учреждения подписаха и меморандум за разбирателство. Целта на документа е взаимно насърчаване и разширяване на сътрудничеството между тях в областта на висшето образование, икономиката на селското стопанство, развитието на селските райони, научните изследвания и обучителните програми.

Проф. д-р Нели Бенчева, преподавател във ВУСИ, също бе отличена по повод бележитата годишнина на полския институт с висока награда. Д-р инж. Лаба й връчи медал от министъра на земеделието и развитието на селските райони на Полша за изключителни заслуги.