ВУСИ Е В ГОТОВНОСТ ДА ПОСРЕЩНЕ СТУДЕНТИТЕ В ЗАЛИТЕ НАЕСЕН

Jul 16, 2020

Ако правителството отново наложи ограничения, студентите на Висшето училище по сигурност и икономика ще стартират академичната година онлайн

Висшето училище по сигурност и икономика ще стартира новата академична 2020/2021 година присъствено и студентите ще напълнят аудиториите. Целият академичен състав на вуза чака с нетърпение срещата си със студентите, които ще продължат да трупат знания и опит от едни от най-добрите хабилитирани преподаватели в страната.

„Поддържането на високото равнище на обучението винаги е било наш приоритет във Висшето училище по сигурност и икономика и живият контакт със студентите е от изключителна важност“, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и допълни, че вузът винаги предоставя на възпитаниците си модерна и атрактивна образователна среда, винаги актуално, съвременно и иновативно съдържание.

Академичният състав на ВУСИ е от високообразовани хабилитирани преподаватели – професори, доценти – професионалисти, отдадени на призванието си да предават своите опит и знания на студентите.

Ако обстоятелствата, свързани с коронавируса, се променят и правителството наложи нови ограничения, Висшето училище по сигурност и икономика е в готовност да продължи обучението с интерактивната платформа Microsoft 365 за провеждане на онлайн обучение. След обявяването на извънредното положение през месец март ВУСИ се адаптира изключително бързо, обучението премина онлайн и академичната година завърши успешно.

Платформата Microsoft 365 дава изключително обширни възможности, от които студентите и преподавателите във ВУСИ могат да се възползват, независимо дали обучението ще бъде присъствено, или онлайн. Платформата включва разнообразни продукти, полезни в хода на обучението на студентите и правещи комуникацията по-бърза и лесна. Това са всички стандартни офис приложения, които се използват в ежедневието – Word, Excel, Power Point и т.н. Те са базирани в облачна технология и са с най-висока степен на защита. Това позволява съхраняването и споделянето на информация, без да се прави компромис със сигурността, и в същото време дава възможност за съвместна работа по проекти, лекции и задачи от различно естество. Умните приложения, като Teams, SharePoint и One Drive, помагат за по-доброто организиране на презентационните материали, пестят време и улесняват работата в екип, което е изключително важно при дистанционното обучение.

„Искам да уверя нашите настоящи и бъдещи студенти, както и техните родители, че качеството на образователния процес ще бъде издигнато на ново, още по-високо равнище. Нещо повече, поставяме основите на сериозна дигитализация на учебното съдържание, която ще започне през учебната 2020/2021 година“, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. Той допълни, че академичният състав подготвя редица атрактивни и иновативни форми за поднасяне на лекционните материали, които ще улеснят студентите в придобиването на необходимите знания.

С постоянното осъвременяване на учебния процес и следенето и прилагането на новостите в елитното образование Висшето училище по сигурност и икономика за пореден път доказва, че поставя студентите в центъра на обучението.